WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd Stowarzyszenia Akrobatyka Sportowa Dzierżoniów zaprasza na walne zgromadzenie sprawozdawcze za rok 2022, które odbędzie się w czwartek 28.12.2023 w siedzibie klubu w Mościsku ul. Kolejowa 9.

I termin zebrania 19.00

II termin zebrania 19.15

Porządek zebrania:

1.       Otwarcie zebrania.

2.       Wybór przewodniczącego zebrania, oraz sekretarza.

3.       Przyjęcie porządku zebrania.

4.       Wybór komisji skrutacyjnej.

5.       Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2022 rok.

6.       Przedstawienie sprawozdania finansowego; bilansu i rachunków za 2022 rok.

7.       Przedstawienie wyników Komisji Rewizyjnej.

8.       Dyskusja

9.       Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

10.   Wnioski.

11.   Zakończenie zebrania.

                                 Zarząd Stowarzyszenia Akrobatyka Sportowa Dzierżoniów

UDOSTĘPNIJ
Facebook

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.