Zarząd Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Dzierżoniów informuje, że walne zebranie sprawozdawcze za rok 2020 odbędzie się w dniu 22 grudnia 2021 roku w siedzibie klubu; Mościsko ul. Kolejowa 9.

I termin zebrania 19.30

II termin zebrania 19.45

Porządek zebrania:

 1. otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, oraz sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2020 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego; bilansu i rachunków za 2020 rok.
 7. Przedstawienie wyników Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
 10. Wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

                                                               Zarząd Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Dzierżoniów

UDOSTĘPNIJ
Facebook

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.